Ugrás a tartalomra

Tavaszi megújulás nyereményjáték

Játssz és NYERJ Fashion Days vásárlási utalványt a TAVASZI MEGÚJULÁS Nyereményjátékunkon a Fashion Days Facebook oldalán!

logo kicsiben02

Az akció nyereményei: egy 50 000 Ft értékű Fashion Days vásárlási utalvány egy 30 000 Ft értékű Fashion Days vásárlási utalvány egy 10 000 Ft értékű Fashion Days vásárlási utalvány

 

A “TAVASZI MEGÚJULÁS” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

 

Az akció időtartama: 2018. március 20 - 25.

 

Ez a dokumentum az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. által indított “TAVASZI MEGÚJULÁS” nyereményjátékról szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani az akció alatt:

SZEKCIÓ: A SZERVEZŐ1.1 A “ TAVASZI MEGÚJULÁS” nyereményjáték (a továbbiakban “az Akció / a Játék”) szervezője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., amelynek székhelye Románia, Bucuresti (Bukarest), Soseaua Virtutii ú. 148 szám. E47, 6. kerület, bejegyezve az Ilfov megyei Cégbíróságon a J40/372/2002 számon, adószáma RO 14399840, bankszámlaszáma RO38 BRDE 450S V883 7600 4500, megnyitva a BRD GSG-SMCC banknál, képviselő Robert Berza - CEO (a továbbiakban „A Szervező”), mint a www.fashiondays.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője, melynek e-mail címe: fashion@fashiondays.hu. A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „A szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. Az Akcióban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat. A nyilvánosság érdekében a szabályzat minden érdekelt személy rendelkezésére áll, ingyenesen, fashiondays.hu The Daily Issue blog oldalán. Ugyanakkor a szabályzat nyomtatott formában is rendelkezésre áll a Szervező székhelyén. SZEKCIÓ: A JÁTÉK HELYE ÉS IDŐTARTAMA

A Játék online kerül megrendezésre, a Szervező, a Fashion Days® Facebok oldalán, a https://www.facebook.com/fashiondays.hu/-n 2018. március 20. és 2018. március 25. közötti időszakban. Az Akcióval kapcsolatos további információkat a Szervező hivatalos honlapja, a www.fashiondays.hu, valamint annak aloldala tartalmazhat, továbbá hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/fashiondays.hu/. A Szervező ezen felületeken keresztül ad az Akcióval kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

  SZEKCIÓ: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1 A Játékban való részvételre jogosult minden olyan személy, aki: a) 2018. március 20. napjáig betöltötte a 18. életévét b) kedveli a Fashion Days márka Facebook oldalát: https://www.facebook.com/fashiondays.hu/ c) rendelkezik egy regisztrált felhasználói profillal a http:// https://www.fashiondays.hu weboldalon e) ír egy hozzászólást a https://www.facebook.com/fashiondays.hu/ oldalon közzétett TAVASZI MEGÚJULÁS Nyereményjáték bejegyzésnél az abban megadott instrukcióknak megfelelően, 2018. március 20. és március 25. között.A Szervező alkalmazottai, valamint házastársaik és rokonaik a 4. fokozatig, nem jogosultak a játékban való részvételre.

3.2 Amennyiben a játék valamely nyertese valamilyen okból cselekvőképtelen (teljes, vagy részleges cselekvőképtelenség), törvényes gyámja is átveheti a Nyereményt, aki aláírja az átadás - átvételi jegyzőkönyvet a Nyertes nevében, valamint egy nyilatkozatot, amely mentesíti a Szervezőt az adott nyeremény átadásából származó, bármely felelősség alól, valamint bármely jellegű, a nyereménnyel kapcsolatos kártérítés vagy követelmény kifizetése alól.

3.3. Szervező fenntartja a jogot a felhasználó Nyereményjátékban történő részvételének felülvizsgálatára. Szervező a felülvizsgálatot saját hatáskörben folytatja le, illetve bírálja el, így saját hatáskörben , indokolási kötelezettség nélkül dönthet felhasználók Nyereményjátékból történő kizárásáról.

SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ NYEREMÉNYEI  

4.1          A Szervező által felajánlott nyeremények:

Három darab (3 db), Fashion Days vásárlási utalvány, a következő értékekben:

1 db 50 000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékű Fashion Days vásárlási utalvány 1 db 30 000 Ft (azaz harmincezer forint) értékű Fashion Days vásárlási utalvány 1 db 10 000 Ft (azaz tízezer forint) értékű Fashion Days vásárlási utalványAz utalványok kizárólag a fashiondays.hu-n használhatók fel az utalványok jóváírását követő 30 napon belül, egyetlen alkalommal, egyszeri vásárlás esetén. A vásárlási utalvány nem átruházható, nem visszatéríthető, készpénzre nem váltható és egyéb kedvezménykuponokkal együtt nem használható.

SZEKCIÓ: A SORSOLÁS5.1          A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező az Akció lezárultával 3 nyertest sorsol a felajánlott 3 nyereményhez véletlenszerű módon, valamint pótnyerteseket egy zárt számítógépes rendszer, a socialwinner.besocial.hu segítségével, mely védett külső beavatkozásoktól. A Résztvevő az Akcióban való részvételével elfogadja, hogy a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem él.

5.2         A sorsolás 2018. március 27-én kerül megrendezésre az 5.1. pont szerinti módon.

5.3         A Szervező pótnyerteseket is sorsol ugyanezzel a módszerrel. A Pótnyertes átveheti az eredetileg kisorsolt Nyertes helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kisorsolt Nyertes valamilyen okból nyereményét nem kaphatja meg.

5.4.        A nyereményjátékban való részvételével Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása a regisztrációs adatai valamint a Szervező által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik.

A Nyertes azonosítása a nyertessége tényének megállapítását követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a Promóció során, vagy azt követően derül ki, a Játék a Felhasználó/Nyertes vonatkozásában érvénytelen, a Nyertes helyébe a pótnyertes lép SZEKCIÓ: A NYEREMÉNY ÁTADÁSA6.1          A Nyertesek a sorsolástól számított 10 napon belül kapnak értesítést a Fashion Days hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/fashiondays.hu/), a Nyereményjáték poszthoz írt komment formájában, ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével.

6.2 A Szervező a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a Nyertest, az általa megadott e-mail útján is. Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja értesíteni, elérhetőség hiánya, vagy a Nyertes által megadott pontatlan információk miatt, úgy a Nyertes a játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja.

6.3. A Nyeremény akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják. Valótlan adatok esetén, a Nyertes a játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja.

6.4. A nyereményt a Szervező a sorsolástól számított 30 napon belül írja jóvá, a jóváírásról a Nyertes e-mailben kap értesítést.

6.5          Miután a Nyertes számára a nyeremény átadásra kerül, a Szervezőt további költség nem terheli.

6.6          Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni az Akcióból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

6.7          A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS ADÓK

Bármely egyéb, a nyereménnyel kapcsolatos, adóügyi, vagy más jellegű kötelezettség kizárólag a nyertest terheli. SZEKCIÓ: VITÁS KÉRDÉSEK 

8.1          Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat és a Facebook előírásai szerint történik. Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a www.fashiondays.hu  Általános Felhasználási Feltételeit (elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/) kell megfelelően alkalmazni.

8.2          Ha a Résztvevő a jelen Szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

8.3          A Részvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szervező székhelye szerint illetékes igazságszolgáltatási szervek fogják ezeket rendezni.

  SZEKCIÓ: FELELŐSSÉG

9.1         A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért: a) Ha a nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel az akaratától független és a Szervezőnek nem felróható okokból. b) A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett e-mailekért. c) Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében; d) A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a szabályzatot.9.2          A Szervező fenntartja annak jogát, hogy az Akciót a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

9.3          Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

9.4         A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező és Lakatos Márk oldalának adatkezelési rendelkezéseinek megfelelően.

SZEKCIÓ: ADATBIZTONSÁG 

10.1        Az adatokat a titoktartási és biztonságos adatfeldolgozási törvények védik. 2 A Szervező, akinek személyes jellegű adatfeldolgozói száma 6606, felelősséget vállal a 677/2001 számú, az adatok védelméről szóló törvény előírásainak betartására. Következésképpen, a Szervező kötelezettséget vállal, hogy a jelen Játékban résztvevők/nyertesek személyes adatait bizalmasan, a jelen Szabályzatnak és a vonatkozó román jogszabályoknak megfelelően kezeli.10.3 A Szervező a Játékban részt vevő minden személy számára biztosítja a 677/2001 számú törvényben foglalt jogait.

10.4 A résztvevők kérésére, a Szervező kötelezettséget vállal az alábbiakra: a) tudatja az igénylővel, ingyen, évente egyszer, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek vagy sem; b) kijavítja, időszerűsíti, letiltja, törli, illetve névtelenné teszi azon adatokat, amelyek feldolgozása nem felel meg a 677/2001 számú, a személyes adatok feldolgozásáról és a személyes adatok szabad áramlásáról szóló törvény követelményeinek. c) az igénylő kérésére leállítja a személyes jellegű adatok feldolgozását. 5 A Szervező felelősséget vállal, hogy a személyes jellegű adatokat nem adja ki harmadik félnek, kivéve azon helyzeteket, amelyekben a Szervezők kötelesek betartani a hatályos adóügyi jogszabályok rendelkezéseit.10.6        Az Akció folyamatának minden lépésével kapcsolatban (beleértve: adatgyűjtés, a Nyertes értesítése) a Nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését az Akcióhoz való csatlakozással.  Az utólagos feldolgozás céljára, a személyes jellegű adatokat névtelenné alakítják át és kizárólag statisztikai célokra tárolják.

10.7 Amennyiben a versenyben résztvevő kifejezett beleegyezését adta a személyes jellegű adatainak a Szervező (illetve ennek képviselője) által való utólagos feldolgozására, ezen ügyleteket a Szervező végrehajthatja a beleegyezés visszavonásának időpontjáig, illetve az írott igénylés benyújtásáig, az alábbi címre: fashion@fashiondays.hu, amely esetben az adatkezelő haladéktalanul törli ezeket.

10.8  A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Budapest, 2018. március 20.

a Játék szervezője S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.

www.fashiondays.hu

Minden jog fenntartva!