Ön nem a legfrissebb verziójú böngészőt használja. Az optimális élmény érdekében, kérjük, frissítse a böngészőt. Megértettem

  ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
  A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF. vagy Dokumentum.) az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6,; Cégjegyzékszám: J40/372/2002; Adószám: 26915131-2-51; e-mail: fashion@fashiondays.hu; telefonszám: +36 1 88 55 505, nyilvántartásba vevő szerv neve: nyilvántartó hatóság: Oficiul Național al Registrului Comerțului, a továbbiakban: Üzemeltető, Eladó vagy Fashion Days) által üzemeltetett www.fashiondays.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
  Az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., mint az fashiondays.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Fashion Days rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a fashiondays.hu erre a célra szolgáló felülete, a Fashion Days által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁFF módosításának elfogadását jelenti. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Felhasználó/Vásárló jogosult a módosított Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

  1. FOGALMAK:
  Fashion Days/Eladó jelenti az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. romániai székhelyű gazdasági társaságot (székhely: Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6; cégjegyzékszám: J40/372/2002, adószám: 26915131-2-51);
  Felhasználó: az a természetes személy, aki az fashiondays.hu oldal tartalmához hozzáfér;
  Ügyfél: az a Felhasználó, aki a fashiondays.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók). – elfogadva ezáltal a fashiondays.hu Általános Felhasználási Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció  feltétele a 16. életév betöltése.
  Vásárló: az az Ügyfél, aki a fashiondays.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életévét betöltötte.
  Saját fiók/Profilom: az Ügyfél a fashiondays.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe és jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a fashiondays.hu-n, a Fashion Days részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.
  A Saját fiók/Profilom menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat ( számla, stb.).
  A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. A Fashion Days jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a fashiondays.hu használatából, abban az esetben, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a fashiondays.hu platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatnak minősül például, amikor az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.
  Kedvencek: a fashiondays.hu-n az Ügyfélnek lehetősége van a Kedvencek menüpontban egyéni terméklistákat összeállítani Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket követni kívánnak egy későbbi lehetséges vásárlás érdekében - az Eladó által biztosított termék-, és szolgáltatáskövető-szolgáltatáson (Kereskedelmi Értesítések) keresztül.
  Lista: a Kedvencek menüben összeállított terméklista, amelyben az összegyűjtött termékeket vagy szolgáltatásokat az Ügyfél egy későbbi lehetséges vásárlás érdekében követheti, később a Kosárba helyezheti és megrendelheti, vagy törölheti;
  Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban. 
  Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Eladótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.
  Weboldal: a www.fashiondays.hu weboldalon található online kereskedelmi áruház a Fashion Days oldal és aloldalai;
  Termék: minden olyan a Fashion Days Weboldalon feltüntetett és szereplő által listázott, eladásra kínált – főleg divatcikkel és életstílussal foglalkozó – termék, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;
  Token: a „Fizetés egy kattintással” művelet során automatikusan generált számkód;
  Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül elektronikus úton jön létre, a Szerződés a számlával együtt megőrzésre kerül.
  Tartalom: – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
  –  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
  –  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.
  Kereskedelmi Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés ( például: e-mail, sms, mobile értesítés, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvéleménykutatások eredményeiről. 
  Kosár: Információt nyújt azokról a Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket a Vásárló a „Saját fiók/Kosár” vagy a „Saját fiók/Kedvencek” szekcióban helyez el.
  Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül.  
  Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.
  Kereső algoritmus: A kereső algoritmus automatizált és három fő elemet tartalmaz: szöveg szerinti relevanciát (a pontszámot a keresett szöveg és a termék adatai közti egyezés adja), a termék népszerűségét az eMAG platformon és teljesítményét az adott keresés során (a vásárlók érdeklődése a termékre vonatkozóan a keresés során).

  2. MEGRENDELÉS
  2.1. Saját fiók/Profil

  2.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
  2.1.2. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le a fashiondays.hu-n, a Fashion Days részére, Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.
  2.2. Megrendelés leadása
  2.2.1.  A fashiondays.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
  2.2.2.  Az Ügyfél jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés és Véglegesítése gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.
  2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.
  2.2.4. Az Eladó rögzíti, hogy a Weboldalon csak azokat a termékeket szánja eladásra, amelyek termékleírással és eladási árral rendelkeznek. A Weboldalon megjelenő reklámanyag, ideértve a teljesség igénye nélkül a Weboldalon és/vagy a szociális média csatornákon megjelenő bannereket is, kimondottan egy márka reklámozását célozzák, és nem kötelezik a Fashion Days-t, hogy raktáron tartson vagy értékesítés céljából hozzáférést biztosítson a reklámanyagokban szereplő egyes termékekhez.
  2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
  2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is. („Szállítás megerősítése”)
  A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását. („Rendelés vételének Megerősítése”)
  2.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
  2.3.3.  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
  2.3.4. A Fashion Days a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
  – Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.
  – Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára. A banki átutaláshoz nemzetközi formátumú (IBAN) bankszámlaszám, valamint a számlatulajdonos nevének megadása szükséges.
  2.3.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.
  2.3.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
  2.3.7. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
   – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
   – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
   – ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

  3. SZÁLLÍTÁS 
  3.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.
  3.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.
  3.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
  3.4. A Vásárló a Termék szállítását Pick-Pack Pontra és MPL Pontra is kérheti.
  3.5. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása  esetén.

   4. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA
  4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

   5. SZÁMLÁZÁS
  5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
  5.2. Az Eladó előlegszámlát (proforma) állít ki azon Megrendelések esetében, ahol a Vásárló fizetési módként online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.
  5.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
  5.3.1. A Fashion Days által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díjról külön számla kerül kiállításra az 5.4. pontban foglaltaknak megfelelően.
  5.4. A Fashion Days az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél Saját fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában az elérési link megküldésre kerül  a Saját fiókban megadott e-mail címre.
  5.5. Amennyiben a Saját fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja a Fashion Days ügyfélszolgálatát.
  5.6. Fashion Days fenntartja a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsa az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül.
  5.7 RRP - A weboldalon megjelenő ajánlott ár az, melyet a márka gyártója, vagy a Fashion Days beszállítója ajánl az adott termékre. Ez az ár a weboldalon a Fashion Days eladási ára mellett látható, tájékoztató jelleggel vásárlóink számára.  
  5.8.  A “Fizetés 1 kattintással” gyors fizetési módszer mely a Fashion Days mobilalkalmazáson keresztül vagy a fashiondays.hu-n vehető igénybe, bankkártyás fizetés esetén. A fizetés Tokenen keresztül végezhető, anélkül, hogy a vásárlónak bankkártyája adatait meg kellene adnia minden egyes tranzakció alkalmával.
  5.8.1.  Bármikor aktiválható a „Payment by 1 click” (Fizetés 1 kattintással) fizetési mód, miután az Ügyfél lead egy új rendelést vagy megerősít egy leadott rendelést.
  5.8.2.  Az ügyfél a “Fizetés 1 kattintással” opciót aktiválhatja akkor, amikor rendelést ad le, és a bankkártyás fizetést választja. Az aktiválási folyamat megegyezik a 2. bekezdésben leírtakkal. Miután ez a folyamat lezárult, az Ügyfél a fizetéssel zárja le a megrendelést. A fizetés visszaigazolását követően az ügyfél a tokennel újra használhatja a kártyáját. 
  5.8.3.  Az ügyfél akkor is aktiválhatja a “Fizetés 1 kattintással” opciót, ha leadott egy megrendelést, bankkártyás fizetést választott, és még nem aktiválta az opciót.
  Miután megkapta a feldolgozott fizetés visszaigazolását, a Vevő lehetőséget kap arra, hogy a fent leírt módon mentse el bankkártyájának adatait. Ezt követően az Ügyfél képes használni a kártyáját a jövőbeni kifizetésekhez a Token segítségével.
  5.8.4. A “Fizetés 1 kattintással” fizetési móddal rendelkező Ügyfélnek nem kell minden esetben kitöltenie a kártya adatait. A kártyaadatok megadásával az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott és egyetért a “Fizetés 1 kattintással” fizetési mód használatával kapcsolatos feltételekkel, valamint kifejezi hozzájárulását ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Tokenen keresztül egymás után történő tranzakciókhoz használják. A bankkártyája adatainak megadásával az Ügyfél/Vásárló megerősíti, hogy a „Payment by 1 click” (Fizetés 1 kattintással) fizetési módról előzetes tájékoztatást kapott és elfogadta ezen fizetési módra vonatkozó jelen feltételeket.
  5.8.5.  Az Ügyfél/Vásárló több bankkártya adatait is megadhatja, így ezek tekintetében aktiválhatja a „Payment by 1 click” (Fizetés 1 kattintással) fizetési módot. Egy bankkártyához egy Token tartozik. A Token bármikor törölhető.
  5.8.6. A Fashion Days nem tárolja az Ügyfél/Vásárló bankkártya-adatait, azok a Fashion Daysszámára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra. Ezen fizetési mód a PayU SA. (székhely: Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center II, Et. 6, București 050558) által működtetett és biztosított. Minderről az Ügyfél/Vásárló a fizetési mód kiválasztását és aktiválását megelőzően tájékoztatást kap és adatai PayU SA általi kezeléséhez hozzájárul.
  5.9. Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, a Fashion Days e-tekintetben felelősségét kizárja.
  5.10. Az Ügyfél/Vásárló ezen fizetési módot valamely vagy mindegyik bankkártya vonatkozásában bármikor törölheti, így inaktiválja (azaz megszünteti) a „Payment by 1 click” (Fizetés 1 kattintással) fizetési módot a Saját fiókjában.

   6. ELÁLLÁS,TERMÉKEK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA
  6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint:
  6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.
  6.1.2. Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai az alábbi linken érhetők el:
  https://www.fashiondays.hu/page/terms/withdraw/
  6.2. A Fashion Days a Vásárlói számára a Weboldalon megvásárolt Termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 30 napon belül termék-visszaküldési lehetőséget biztosít a Weboldalon található feltételek szerint.
  http://www.fashiondays.hu/page/return-information/
  6.3. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:
  (i) a Vásárló sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre;
  (ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre;
  (iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy
  (iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek. 
   6.4 Fashion Days fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. A Fashion Days ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

  7. JÓTÁLLÁS
  7.1. Minden Fashion Days által a fashiondays.hu weboldalon értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Fashion Days jótáll azért, hogy bármelyik termékünk a kiszállítás pillanatában és jótállási ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez hasonlatos termékeket rendszerint használják. A Fashion Days által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.
  Az Fashion Days a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
  7.2. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti a fashion@fashiondays.hu címre. A Fashion Days fenntartja a jogot a később előterjesztett észrevételek elutasítására. 

  8. FELELŐSSÉG
  8.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.  Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
   

  9. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK
  9.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Fashion Days fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Fashion Days-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Fashion Days Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
  9.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.
  9.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a Fashion Days megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Fashion Days fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.
  9.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Fashion Days szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Fashion Days alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
  9.5. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

   10. SZELLEMI TULAJDON
  10.1. A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Fashion Days tulajdonát képezi és a Fashion Days ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
  10.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁFF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a Fashion Days kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.
  10.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik.
  10.4. Amennyiben a Fashion Days egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

   11. TITOKTARTÁS
  11.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁFF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
  11.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
  11.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

   12. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK
   12.1. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a Fashion Days Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:
  (i) a Saját fiókban a „Hírlevél beállítások” menüpont alatt;
  (ii) a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;
  (iii) vagy kapcsolatba lépve az Eladóval
  12.2.A Vásárló/Felhasználó/Ügyfél Terméket helyezhet el Saját fiók alábbi részeibe:
  "Kosár", az Eladó Kereskedelmi Értesítésben informálja a Vásárlót/Felhasználót az alábbiakról:  
  • A „Kosár” felületre helyezett Termékek árváltozásairól; 
  • a Kosárba helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról; 
  • A Termékek „Kosár”-ban létéről. 
  "Kedvencek", az Eladó tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót a Kereskedelmi Értesítésben az alábbiakról:
  • A „Kedvencek” részbe helyezett Termékek árváltozásairól 
  • A „Kedvencekbe” helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról
  12.3. Termékek vásárlása esetén a Fashion Days Kereskedelmi Értesítést küld a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról: 
  • A megvásárolt Termékekhez kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról. 
  A Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 12. pontban említett Kereskedelmi Kommunikációról, az Eladótól kapott kereskedelmi üzenetben foglalt leiratkozási linkre kattintva, vagy az Eladóval közvetlen kapcsolatba lépve e célból. 
  Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra és -közvéleménykutatásra is használjuk. A piacelemzés és a közvéleménykutatás során gyűjtött adatokat az Eladó hirdetési céllal nem használja. Részletes információ (különösen a közvéleménykutatások értékeléséről) a vonatkozó felmérésben, és a nyilvánosságra hozatal helyén található.  A kutatásban rögzített válaszokat az Eladó nem küldi meg harmadik személynek, és nem is hozza őket nyilvánosságra. A marketing-, és piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva, vagy az Eladóval kapcsolatba lépve. 
  12.4. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Felhasználási Feltételek elutasítását.

  13. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
  13.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: 
  https://www.fashiondays.hu/page/terms/#privacy-policy

  14. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA
  14.1. A Weboldal sütiket használ, a Fashion Days sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#cookie-policy

  15. VIS MAIOR
  15.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Fashion Days-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Fashion Days számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
  15.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
  15.3.  Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

   16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
  16.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a román jog az irányadó.
  16.2. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.
  16.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.
  A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.
  A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
  16.4. A Fashion Days és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Bukarest Municípium illetékes hatósága elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékeségi kikötéssel. 
  16.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módjának és feltételeinek változását, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. A módosított Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.
  2018.05.25.
   

  Általános felhasználási feltételek

   

  A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF. vagy Dokumentum.) az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6,; Cégjegyzékszám: J40/372/2002; Adószám: 26915131-2-51; e-mail: fashion@fashiondays.hu; telefonszám: +36 1 88 55 505, a továbbiakban: Üzemeltető, Eladó vagy Fashion Days) által üzemeltetett www.fashiondays.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

   

  Az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., mint az fashiondays.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Fashion Days rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a fashiondays.hu erre a célra szolgáló felülete, a Fashion Days által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁFF módosításának elfogadását jelenti.

   

   

  Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

   

  Fashion Days/Eladó jelenti az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. romániai székhelyű gazdasági társaságot (székhely: Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6; cégjegyzékszám: J40/372/2002, adószám: 26915131-2-51);

   

  Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki az fashiondays.hu oldal tartalmához hozzáfér;

   

  Ügyfél: az a Felhasználó, aki a fashiondays.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók). Természetes személyek esetén ennek feltétele a 18. életév betöltése.

   

  Vásárló: az az Ügyfél, aki az fashiondays.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le.

   

  Saját fiók: az Ügyfél a fashiondays.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe és jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a fashiondays.hu-n, a Fashion Days részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

  A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat ( számla, stb.).

  A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a Fashion Days tudomására jut, hogy az Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a fashiondays.hu használatából kizárni;

   

  Kedvencek: a fashiondays.hu-n az Ügyfélnek lehetősége van egyéni terméklistákat összeállítani;

   

  Lista: a Kedvencek menüben összeállított terméklista, amelyben összegyűjtött termékeket az Ügyfél később a Kosárba helyezheti és megrendelheti;
  A Lista csak az Ügyfél számára elérhető és látható.  

   

  Weboldal: a www.fashiondays.hu Fashion Days oldal és aloldalai;

   

  Termék: minden olyan a Fashion Days által eladásra kínált – főleg divatcikkel és életstílussal foglalkozó – termék, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

   

  Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

   

  Tartalom:

   – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
  –  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
  –  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

   

  Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a Fashion Days által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a fashiondays.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a fashiondays.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

   

  Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

   

  Kosárérték: egy Megrendelésben egy adott Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg;

   

  Kereső algoritmus: A kereső algoritmus automatizált és három fő elemet tartalmaz: szöveg szerinti relevanciát (a pontszámot a keresett szöveg és a termék adatai közti egyezés adja), a termék népszerűségét az eMAG platformon és teljesítményét az adott keresés során (a vásárlók érdeklődése a termékre vonatkozóan a keresés során).

   

  MEGRENDELÉS

   

  2.1. Saját fiók

   

  2.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.

   

  2.1.2. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le a fashiondays.hu-n, a Fashion Days részére, Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

   

  2.2. Megrendelés leadása

   

  2.2.1.  A fashiondays.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint  kiválasztja a fizetési módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

   

  2.2.2.  Az Ügyfél jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés és Véglegesítése gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést. 

   

  2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

   

  2.2.4. Az Eladó rögzíti, hogy a Weboldalon csak azokat a termékeket szánja eladásra, amelyek termékleírással és eladási árral rendelkeznek. A Weboldalon megjelenő reklámanyag, ideértve a teljesség igénye nélkül a Weboldalon és/vagy a szociális média csatornákon megjelenő bannereket is, kimondottan egy márka reklámozását célozzák, és nem kötelezik a Fashion Days-t, hogy raktáron tartson vagy értékesítés céljából hozzáférést biztosítson a reklámanyagokban szereplő egyes termékekhez.

   

  2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

   

  2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is. („Szállítás megerősítése”)

  A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását. („Rendelés vételének Megerősítése”)

   

  2.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

   

  2.3.3.  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

   

  2.3.4. A Fashion Days a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

  – Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére. 

  – Ha a Vásárló a Megrendelést  utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára. 

   

  2.3.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

   

  2.3.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

   

  2.3.7. A www.fashiondays.hu weboldalt a romániai székhelyű S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. gazdasági társaság üzemelteti.  Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel. Az EKAER számnak a www. fashiondays.hu részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www.fashiondays.hu telefonos ügyfélszolgálatával.

   

  2.3.8. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

   – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

   – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

   – ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését. 

   

   

  SZÁLLÍTÁS 

   

  3.1 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.

   

  3.2 Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

   

  3.3 Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

   

  3.4 Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása  esetén.

   

    

  A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

   

  4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

   

   

  SZÁMLÁZÁS

   

  5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

   

  5.2. Az Eladó előlegszámlát (proforma) állít ki azon Megrendelések esetében, ahol a Vásárló fizetési módként online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

   

  5.3 A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

   

  5.3.1. A Fashion Days által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díjról külön számla kerül kiállításra az 5.4. pontban foglaltaknak megfelelően.

   

  5.4 A Fashion Days az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél Saját fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában az elérési link megküldésre kerül  a Saját fiókban megadott e-mail címre.

    

  5.5 Amennyiben a Saját fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja a Fashion Days ügyfélszolgálatát.

   

  5.6. Fashion Days fenntartja a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsa az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül.

  5.7 RRP - A weboldalon megjelenő ajánlott ár az, melyet a márka gyártója, vagy a Fashion Days beszállítója ajánl az adott termékre. Ez az ár a weboldalon a Fashion Days eladási ára mellett látható, tájékoztató jelleggel vásárlóink számára.  

   

  ELÁLLÁS,TERMÉKEK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

   

  6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint: https://www.fashiondays.hu/page/terms/withdraw/

   

   

  6.2. A Fashion Days a Vásárlói számára a Weboldalon megvásárolt Termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 30 napon belül termék-visszaküldési lehetőséget biztosít a Weboldalon található feltételek szerint.

  https://www.fashiondays.hu/page/return-information/

   

  6.3. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

  (i) a Vásárló sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre; 

  (ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre; 

  (iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy 

  (iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek. 

   

   

  JÓTÁLLÁS

   

  7.1. Minden Fashion Days által a fashiondays.hu weboldalon értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Fashion Days jótáll azért, hogy bármelyik termékünk a kiszállítás pillanatában és jótállási ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez hasonlatos termékeket rendszerint használják. A Fashion Days által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.

  Az Fashion Days a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

   

  7.2. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti a fashion@fashiondays.hu címre. A Fashion Days fenntartja a jogot a később előterjesztett észrevételek elutasítására. 

   

   

  FELELŐSSÉG

   

  8.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.  Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

   

   

  AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

   

  9.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Fashion Days fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Fashion Days-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Fashion Days Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

   

  9.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

   

  9.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a Fashion Days megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Fashion Days fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

   

  9.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Fashion Days szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Fashion Days alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

   

  9.5. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért. 

   

   

  SZELLEMI TULAJDON

   

  10.1. A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Fashion Days tulajdonát képezi és a Fashion Days ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

   

  10.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁFF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a Fashion Days kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.


  10.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik.

  10.4. Amennyiben a Fashion Days egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.
   

   

  TITOKTARTÁS

   

  11.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁFF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

   

  11.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

   

  11.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

   

  11.4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy a Fashion Days-on Saját fiókot hoz létre/Megrendelést ad le, bekerül a Fashion Days adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy a Fashion Days partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre a Fashion Days az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

   

   

  HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

   

  12.1. Az Felhasználónak/Ügyfélnek/ Vásárlónak lehetősége van feliratkozni a Fashion Days hírlevél- szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy a Fashion Days közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta a Fashion Days Felhasználási feltételek menüpont alatt rögzített adatvédelmi irányelveit (Adatvédelmi szabályzat).

   

  12.2. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a Fashion Days Hírlevelekről a Saját fiók Hírlevél fül alatt: https://www.fashiondays.hu/customer/preferences/ fül alatt. 

   

   

  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

   

  13.1. A Fashion Days nyilvántartási száma Személyes Adat Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásában: 6606.

   

  13.2. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény (román törvény) előírásainak megfelelően a Fashion Days köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak.

   

  13.3. Az adatkezelés célja:

  (i) az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a Saját fiókjuk státuszáról, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);

  (ii) hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése sms-en, illetve e-mailen keresztül;

  (iii) marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

   

  13.4. A Vásárló azzal, hogy a Saját fiók létrehozásakor és/vagy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Személyes Adat- Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásába 6606 számmal bejegyzett Fashion Days adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Fashion Days, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, a Fashion Days, és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban és a 13.3. pontban rögzített célokkal összhangban. 

   

  13.5. A jelen ÁFF elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a Fashion Days által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény szerint garantált jogok megsértése esetén.

   

  13.6. Az Ügyfél/Vásárló S.C. Dante International S.A. részére címzett, a Soseaua Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Judetul Ilfov címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egy évre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai kezelését és feldolgozását illetően.

   

  13.7. Az Ügyfék/Vásárló a S.C. Dante International S.A. részére címzett, a Soseaua Bucuresti-Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Judetul Ilfov, Románia címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokat illető rendelkezés jogával az alábbi esetekben:

   

  – azon adatok kijavítását, frissítését, zárolását vagy törlését kérheti, amelyek feldolgozása nem felel meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak, különös tekintettel a hiányos és pontatlan adatokra;

   

  – anonim adatokká való átalakítását kérheti azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvényelőírásainak;

   

  – azon harmadik felek értesítését kérheti, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez aránytalanul nagy erőfeszítést az ezáltal védett törvényes érdekhez viszonyítva;

   

  13.8. A Fashion Days továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint  amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják, különösen: marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel a Fashion Days a Termékei vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

   

  13.9. Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

   

  13.10. A Weboldal a Fashion Days cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, a fashiondays.hu oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

   

   

  VIS MAIOR

   

  14.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Fashion Days-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Fashion Days számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

   

  14.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

   

  14.3.  Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

   

   

  ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

   

  15.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a román jog az irányadó.

   

  15.2. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.

   

  15.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

  A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

   

  A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

   

  15.4. A Fashion Days és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Bukarest Municípium illetékes hatósága elé kell terjeszteni.

   

  Adatvédelmi irányelvek 
  a személyes adatok kezelése vonatkozásában

  A Fashion Days alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapulfekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről - különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül.
  Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének  aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát. 

  Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni? 
  A Fashion Days kereskedelmi név és a hozzá tartozó üzleti formátum működtetője a DANTE INTERNATIONAL S.A., egy Románia joga szerint nyilvántartott gazdasági társaság, melynek székhelye  Bukarest, 6. kerület, Şoseaua Virtuții, 148. szám alatt található, cégjegyzékszáma: J40/372/23.01.2002, közösségi adószáma:  RO14399840 (a továbbiakban: „Fashion Days” vagy „mi”). Az adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősülünk, amikor az Ön személyes adatait bármely módon kezeljük. 
  Biztosítjuk afelől, hogy véleményét és észrevételeit szívesen vesszük, és – szükség esetén – örömmel nyújtunk további tájékoztatást az Ön adatainak kezelését érintő valamennyi kérdésben, éppen ezért kérjük, hogy minden ilyen irányú megkeresést intézzen a Fashion Days Adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi e-mail címen: data.protection@fashiondays.com

  . Emellett felveheti velünk a kapcsolatot postai levél ill. futárszolgálati küldemény formájában is a következő címen keresztül: Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County – kérjük, a címsorban jelölje meg: a Fashion Days adatvédelmi tisztviselője részére.

  Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?
  Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példának okáért az alábbi információt kapjuk Öntől:
  • Fashion Days felhasználói fiókjának elkészítése során  Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;
  • Emellett az Fashion Days felülethez tartozó személyes oldalán (Saját fiók) további információt is megadhat, úgyis mint: becenév, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, születési idő, legmagasabb végzettség, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, bankkártyaadatok stb.;
  • Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási  adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb. 
  Önnek lehetősége van arra, hogy a Fashion Days felületre akár Facebook vagy Google fiókján keresztül is regisztrálhasson. Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike mellett dönt, a kiválasztott link átirányítja Önt a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni az általuk felénk (Fashion Days) továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni:
  https://www.facebook.com/about/privacy
  https://policies.google.com/privacy
  Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásai, valamint okostelefonos alkalmazásunk használata során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.
  Weboldalunkon és okostelefonos alkalmazásunkban tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.
  Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és nem kezeljük.

  Mi az adatkezelés célja és jogalapja?
  Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:
  1. A Fashion Days szolgáltatások nyújtásához az Ön számára 
  Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:
  • Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a  Fashion Days felületen;
  • Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;
  • Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
  • Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
  • Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
  • Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a Fashion Days által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az Önök által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.
  Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Fashion Days és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.
  2. Szolgáltatásaink fejlesztéséhez
  Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére. 
  Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek. 
  3. Marketing tevékenységekhez
  Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.), valamint tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről. Szeretnénk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon illetve a mobilalkalmazáson keresztül. Annak érdekében, hogy Önt az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat az Ön vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban. Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás az Ön jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, az Ön jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.
  Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az Ön előzetes hozzájárulásával végezzük, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!” tartalmú kitöltőbox kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:
  • a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával, a "Feliratkozásaim" menüpontban;
  • a tőlünk kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link megnyitásával; vagy
  • a Fashion Days-zel való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül.
  Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással  kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor Ön bármikor kérheti tőlünk a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy az Ön személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.
  4. Jogos üzleti érdekeink védelméhez
  Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:
  • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a Fashion Days felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen:
  • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
  • intézkedések minden további kockázat kezelésére.
  Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.
  Továbbá, az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végezzük, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelveket és értékeket szavatolásához szükséges.


  Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?
  Főszabály szerint személyes adatait a Fashion Days felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.
  Amennyiben Ön nem rendelkezik Fashion Days fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. Az előbbiekben magyarázott helyzethez hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

  Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
  Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:
  • a Fashion Days-éval azonos cégcsoportba tartozó vállalatoknak;
  • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
  • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
  • marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
  • piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;
  • biztosítási vállalatoknak;
  • információtechnológiai szaktanácsadást és szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
  • más olyan társaságoknak, akikkel közös programok fejlesztésével azon dolgozunk, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat értékesíteni tudjuk.
  Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.
  Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

  Melyik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?
  Általános szabályként az Ön személyes adatait az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén tároljuk és dolgozzuk fel.

  Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait az Európai Unión vagy az EGT-n kívülre továbbítjuk, a továbbítás a) az Európai Bizottság határozata alapján történik, amelyben az Európai Bizottság úgy határoz, hogy az érintett harmadik ország megfelelő szintű védelmet biztosít, b) kötelező erejű vállalati szabályok alapján vagy c) az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek alapján. Ezen túlmenően, ha megállapítjuk, hogy az említett intézkedések egyike nem elegendő a megfelelő szintű védelem biztosításához, eseti alapon további technikai és/vagy szervezeti biztonsági intézkedéseket fogadunk el az Európai Bizottság ajánlásainak megfelelően.

  Bármikor kapcsolatba léphet velünk a fent megadott elérhetőségeinken, ha többet szeretne megtudni azokról az országokról, ahová az Ön adatait továbbítjuk, valamint az ezen adattovábbításokra vonatkozó garanciákról.

  Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?
  Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.
  Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.
  Fizetésekhez a PayU fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap. 
  Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

  Milyen jogok illetik meg Önt?
  Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását kérni, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.
  A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot.
  Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:
  Azonosítás. A személyes adatokat tartalmazó valamennyi nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük. Ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a Fashion Days fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük. 
  Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesítjük.
  Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt okvetlenül jelezni fogjuk Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.
  Harmadik fél joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.
   

  Érintett jog és hozzáférés

  Hozzáféréshez való jog:
  Kérheti tőlünk, hogy:
  - erősítsük meg , amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
  - biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
  - nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk az Ön rendelkezésére nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk az Ön rendelkezésére

  Helyesbítéshez való jog:
  Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.
  A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

  Törléshez, elfeledéshez való jog:
  Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,
  - ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
  - ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,
  - ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
  - ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
  - ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
  Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:
  - uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
  - jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.
  Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.
  Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott a Fashion Days fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez alatt elsősorban: számlák, jótállási levelek), amelyek a Fashion Days-tól érkező megrendelésekkel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a megrendelésben megjelölt számlázási fél Ön volt-e, vagy egy másik személy, esetleg szervezet. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, és ezeket a Fashion Days nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az adattörlési eljárás és a Fashion Days fiók – annak valamennyi adatával és dokumentumának törlésével együtt járó – megszüntetése vissza nem fordítható, végleges folyamat.

  Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog):
  Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  - ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,
  - ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy,
  - ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,
  - ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.
  Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:
  - az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
  - ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
  - ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

  Adatok szállíthatóságának biztosítása (adathordozhatósághoz való jog):
  Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
  - az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az Ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és
  - az adatkezelés automatizált módon történik.

  Tiltakozáshoz való jog:
  Az Ön sajátos helyzetére figyelemmel bármely időpillanatban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.
  Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), mely esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban megszüntetjük.

  Automatizált folyamatok végrehajtása:
  Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,
  - ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy
  - ha Önt hasonlóanjelentős mértékben érintiené.
  A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:
  - az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
  - ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  - ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Panasztételhez való jog:
  Önnek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. A hatályos jogszabályok értelmében az eMAG Csoporton belüli összes vállalat fő felügyeleti hatósága Romániában található, a romániai adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei a következők:

  A személyes adatok kezelésének nemzeti felügyeleti hatósága

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, Irányítószám: 010336, Bukarest, Románia

  Telefonszám: +40.318.059.211 vagy +40.318.059.212;

  A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: +36-1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  Honlap: www.naih.hu

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való törvényes jogának sérelme nélkül kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és garantáljuk, hogy mindent megteszünk a panasza békés rendezése érdekében.

  - e-mailben az alábbi címre: data.protection@fashiondays.com vagy 
  - postai úton vagy futárszolgálattal az alábbi levelezési címre: Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County – kérjük, hogy a címsorban jelölje meg: a Fashion Days adatvédelmi tisztviselője részére.

  Ismét fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy bármikor kapcsolatba léphet a Fashion Days adatvédelmi tisztviselőjével az Ön választása szerinti értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában.